ładowanie
Bydgoszcz
Pon - Pt : 08:00 - 16:00
Bydgoszcz
Pon - Pt : 08:00 - 16:00
Post Image
Opublikowany przez electro
0 comment

Oświetlenie awaryjne w budynkach: Kiedy jest wymagane?

Oświetlenie awaryjne odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa podczas ewakuacji z budynków w sytuacjach nagłych. W artykule tym omówimy pojęcie oświetlenia awaryjnego, aktualne przepisy prawa w Polsce, warunki techniczne, oraz znaczenie oświetlenia awaryjnego dla bezpiecznej ewakuacji.

Co to jest oświetlenie awaryjne?

Oświetlenie awaryjne to system oświetlenia zaprojektowany do automatycznego włączenia się w przypadku awarii zasilania głównego. Jego głównym celem jest zapewnienie odpowiedniego oświetlenia w przypadku nagłego wyłączenia zasilania, co umożliwia bezpieczną ewakuację z budynku w sytuacjach awaryjnych, takich jak pożar, trzęsienie ziemi czy inne zagrożenia.

Aktualnie obowiązujące przepisy prawa w Polsce

W Polsce oświetlenie awaryjne jest uregulowane przepisami prawa, głównie przez Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zgodnie z tymi przepisami, oświetlenie awaryjne jest obowiązkowe w określonych rodzajach obiektów, takich jak obiekty użyteczności publicznej, biurowce, hotele, szpitale, a także obiekty przemysłowe.

Kiedy jest wymagane oświetlenie awaryjne?

Oświetlenie awaryjne jest wymagane tam, gdzie istnieje konieczność zapewnienia bezpiecznej ewakuacji w przypadku nagłego wyłączenia zasilania głównego. Innymi słowy, jest to niezbędne w miejscach, gdzie w razie zagrożenia konieczna jest szybka i bezpieczna ewakuacja osób.

Jakie oświetlenie zapewnia bezpieczną ewakuację?

Oświetlenie awaryjne zapewnia odpowiednie oświetlenie ewakuacyjne, które umożliwia użytkownikom budynku bezpieczne opuszczenie obiektu w przypadku awarii zasilania. To oświetlenie jest także projektowane tak, aby wskazać najbezpieczniejszą drogę ewakuacyjną, oznaczyć urządzenia gaśnicze oraz umożliwić szybkie dotarcie do wyjść ewakuacyjnych.

Gdzie jest wymagane oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne?

Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne jest wymagane w różnych rodzajach budynków i obiektów, takich jak:
  • Obiekty użyteczności publicznej (np. szkoły, centra handlowe, teatry)
  • Obiekty biurowe i administracyjne
  • Hotele, pensjonaty
  • Szpitale, przychodnie medyczne
  • Obiekty przemysłowe

Urządzenia i komponenty

Systemy oświetlenia awaryjnego składają się z różnych urządzeń i komponentów, takich jak awaryjne źródła światła (np. żarówki awaryjne, taśmy LED), moduły sterowania, akumulatory, oraz znaki ewakuacyjne.

 

Jakim warunkom technicznym powinno podlegać oświetlenie awaryjne w budynkach?

Oświetlenie awaryjne powinno spełniać określone warunki techniczne, takie jak trwałość, odporność na warunki ekstremalne, oraz zgodność z normami i przepisami dotyczącymi oświetlenia awaryjnego.


Podsumowanie

Oświetlenie awaryjne odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa podczas ewakuacji z budynków w sytuacjach nagłych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w Polsce, oświetlenie awaryjne jest wymagane w określonych rodzajach obiektów, a jego odpowiedni dobór i instalacja są niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników budynków w przypadku zagrożenia.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.*